Quicklists
พิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)
โครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ CAT Telecom และ PAKGON ลงนาม MOU
การอบรมการใช้งาน WORDPRESS
อบรม Microsoft Office Specialist
อบรม Mikrotik สำหรับนักศึกษา มรพส.
ประชุมเพื่อนำระบบไอทีเข้าช่วยพิธีฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ CAT Telecom และ PAKGON ลงนาม MOU
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม