Quicklists
อบรมด้านเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ Mikrotik
Waste Hero โรงเรียนสาธิต มรพส.ครั้งที่ 2
Waste Hero โรงเรียนสาธิต มรพส. ครั้งที่ 1
การใช้งานApp Inventor ในการพัฒนาด้านไอทีของโรงเรียน
การออกแบบสร้างชิ้นงาน 3 มิติและการใช้งาน 3D-Printer
การอบรมการใช้บอร์ด Arduino เบื้องต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
อบรมการใช้งานระบบประเมินภาระงานสายวิชาการออนไลน์
พิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)
โครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ CAT Telecom และ PAKGON ลงนาม MOU
การอบรมการใช้งาน WORDPRESS
อบรม Microsoft Office Specialist
อบรม Mikrotik สำหรับนักศึกษา มรพส.
ประชุมเพื่อนำระบบไอทีเข้าช่วยพิธีฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ CAT Telecom และ PAKGON ลงนาม MOU
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม