Quicklists
อัลบั้มที่ 9 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (6 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 8 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (6 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 7 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (6 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 6 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (6 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 5 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (6 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 4 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (6 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 3 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (6 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 2 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (6 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 1 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (6 ก.พ. 60)
งานเลี้ยงต้อนรับทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทะเลแก้วเกมส์ (5 ก.พ. 60)
อบรมการใช้งานระบบรายงานผลการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทะเลแก้วเกมส์
อบรมภาระงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
มรพส. แถลงข่าวการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
อบรม MOS สำหรับบุคลากร มรพส. รุ่นที่ 2
งานธุรการและสารบรรณ จัดอบรมการใช้ระบบ e-document
อบรม Mikrotik สำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 2
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ รร.บ้านกร่างวิทยาคม
อบรม การใช้งานบอร์ด Raspberry Pi เบื้องต้น
อบรม Search Engine Optimization (SEO)
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ รร.วัดจันทร์ตะวันตกมิตรที่ 73
Waste Hero @ศูนย์ IT 16 มี.ค. 59
Waste Hero @ศูนย์ IT 13 ม.ค. 59
Waste Hero @ศูนย์ IT 10 ก.พ. 59
Waste Hero @ศูนย์ IT 3 ก.พ 59
Waste Hero @ศูนย์ IT 27 ม.ค. 59
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
ศูนย์ IT ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10
ศึกษาดูงานที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ขอนแก่น