Quicklists
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทะเแก้วเกมส์
พิธีสรุปผลการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะ(Waste Hero) ประจำปี 2559
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทะเลแก้วเกมส์
การใช้งานApp Inventor ในการพัฒนาด้านไอทีของโรงเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ CAT Telecom และ PAKGON ลงนาม MOU
ประชุมเพื่อนำระบบไอทีเข้าช่วยพิธีฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Waste Hero โรงเรียนสาธิต มรพส.ครั้งที่ 2
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ รร.วัดจันทร์ตะวันตกมิตรที่ 73
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)
อบรม Mikrotik สำหรับนักศึกษา มรพส.
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ รร.บ้านกร่างวิทยาคม
ศึกษาดูงานที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ขอนแก่น
มรพส. แถลงข่าวการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
อบรม Microsoft Office Specialist
อบรมหลักสูตร “KidBright ยิ่งคิดยิ่งสนุก สมองกลแห่งยุคไอที”
PSRU Tech Startup Club
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ CAT Telecom และ PAKGON ลงนาม MOU
Waste Hero โรงเรียนสาธิต มรพส. ครั้งที่ 1
อัลบั้มที่ 1 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (6 ก.พ. 60)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
อบรมภาระงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO
อบรมการใช้งานระบบประเมินภาระงานสายวิชาการออนไลน์
อัลบั้มที่ 21 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (6 ก.พ. 60)
สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมเพื่อหารือการใช้ระบบ e-Document
อบรม Search Engine Optimization (SEO)
อัลบั้มที่ 14 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (8 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 13 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (8 ก.พ. 60)