Quicklists
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทะเแก้วเกมส์
พิธีสรุปผลการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะ(Waste Hero) ประจำปี 2559
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทะเลแก้วเกมส์
การใช้งานApp Inventor ในการพัฒนาด้านไอทีของโรงเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ CAT Telecom และ PAKGON ลงนาม MOU
ประชุมเพื่อนำระบบไอทีเข้าช่วยพิธีฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Waste Hero โรงเรียนสาธิต มรพส.ครั้งที่ 2
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ รร.วัดจันทร์ตะวันตกมิตรที่ 73
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ รร.บ้านกร่างวิทยาคม
อบรม Mikrotik สำหรับนักศึกษา มรพส.
ศึกษาดูงานที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ขอนแก่น
มรพส. แถลงข่าวการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
อบรมหลักสูตร “KidBright ยิ่งคิดยิ่งสนุก สมองกลแห่งยุคไอที”
อบรม Microsoft Office Specialist
PSRU Tech Startup Club
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ CAT Telecom และ PAKGON ลงนาม MOU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Waste Hero โรงเรียนสาธิต มรพส. ครั้งที่ 1
อัลบั้มที่ 1 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (6 ก.พ. 60)
อบรมภาระงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO
อบรมการใช้งานระบบประเมินภาระงานสายวิชาการออนไลน์
อบรม Search Engine Optimization (SEO)
สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมเพื่อหารือการใช้ระบบ e-Document
อัลบั้มที่ 21 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (6 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 14 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (8 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 13 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (8 ก.พ. 60)