Quicklists
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ CAT Telecom และ PAKGON ลงนาม MOU
ประชุมเพื่อนำระบบไอทีเข้าช่วยพิธีฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อบรม Mikrotik สำหรับนักศึกษา มรพส.
อบรม Microsoft Office Specialist
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การอบรมการใช้งาน WORDPRESS
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ CAT Telecom และ PAKGON ลงนาม MOU
โครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO
พิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)
อบรมการใช้งานระบบประเมินภาระงานสายวิชาการออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จับมือ กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
การอบรมการใช้บอร์ด Arduino เบื้องต้น
การออกแบบสร้างชิ้นงาน 3 มิติและการใช้งาน 3D-Printer
การใช้งานApp Inventor ในการพัฒนาด้านไอทีของโรงเรียน
Waste Hero โรงเรียนสาธิต มรพส.ครั้งที่ 2
Waste Hero โรงเรียนสาธิต มรพส. ครั้งที่ 1
อบรมด้านเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ Mikrotik
อบรม Mikrotik สำหรับบุคคลภายนอก
อบรม IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
กิจกรรม Campus Tour @ศูนย์ IT
Waste Hero @ศูนย์ IT 20 ม.ค. 59
งาน WUNCA ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
พิธีสรุปผลการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะ(Waste Hero) ประจำปี 2559
Waste Hero @ศูนย์ IT 6 ม.ค. 59
Preschool สายวิชาการ พร้อมมอบรางวัล MOOC e-Learning 2559
อบรม MOS สำหรับนักศึกษา มรพส.
อบรม MOS สำหรับบุคลากร มรพส.
ศึกษาดูงานที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ขอนแก่น
ศูนย์ IT ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ รร.วัดจันทร์ตะวันตกมิตรที่ 73